H Nevada S

1313

Urodzona w 2016 roku, wyhodowana w SK Jackiewiczów klacz. Duża, ramowa klacz, o charakterystycznej budowie i umaszczeniu. Silna i dokładna w skoku. Zajeżdżona w 2019 roku, urodziła źrebaka po ogierze Calico.

H NEVADA S
2016

NEVADOS S

CALVADOS Z

NESTIA S


HURYSA
1999
EMPIRYK
1991
HALMA
1989